Nezařazené

Na co se zaměřuje audit dotací z EU

By 11. 5. 2017 No Comments

Snahou každého auditora by mělo být co nejméně zatěžovat klienta neúměrným množstvím požadavků a podkladů. Velmi důležitá je správná a věcná komunikace s klientem a pomoc při nastavení účetního a informačního systému, inventarizační činnosti a také míry spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Cílem auditu je získání nezbytného množství informací k formulování auditorského výroku. Tento má uživatele účetních informací ujistit, že údaje, které obsahuje účetní závěrka a ve výroční zprávě podávají poctivý a věrný obraz aktiv a pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace ve společnosti.

Audit je zaměřen na kontrolu:

  • Jednotlivých účetních dokladů a vedení analytických účtů, zda jsou předložené účty hodnověrné a správné.
  • Výdajů oproti účtům. Měl by posoudit efektivnost vynaložených výdajů, provést analýzu propojení analytických účtů s finančním účetnictvím.

Audit by měl dále prověřit:

  • Legálnost, zaznamenávání, schválení a úhrady výdajů.
  • Ověřit příjmy a prověřit ostatní náležitosti a podmínky o poskytnutí dotace.
  • Inventarizaci a také údaje poskytnuté v účetní závěrce. Tyto by měly věrně zobrazovat stav organizace (závazků, pohledávek, majetku, obchodního jmění atd.)

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení EU. Nařízení EU je souhrn právních předpisů, které jsou aplikovatelné v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. Kromě případů, kdy Komise stanoví pro způsobilost výdajů společná pravidla, se pro způsobilé výdaje použijí příslušná vnitrostátní ustanovení. Avšak jednotlivé členské předpisy nemohou přijmout vnitrostátní úpravu, která by smysl nařízení měnila či omezovala.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.