Nezařazené

Jak se připravit na finanční audit

By 3. 4. 2017 No Comments

Firmy provádí finanční audit buď z povinnosti, nebo dobrovolně. Audit je časově i administrativně velmi náročnou aktivitou. Z jakého důvodu jej tedy provádí i firmy, kterým nevyplývá tato povinnost ze zákona?

Výsledky dobrovolného auditu využívá zejména vyšší management firmy, jako nástroj finančního řízení. Dobrovolný audit je také důležitý pro vlastníky, potenciální investory nebo dodavatele firmy. Zadavatelé auditu obdrží nezávislý pohled na vedení účetnictví firmy, a pokud je hospodaření efektivní, získáte od třetí osoby (auditora) uznávané potvrzení.

Jaké dokumenty budete potřebovat k provedení auditu účetní závěrky?

Auditor zpracuje audit na základě výběru vzorku, samozřejmě dle velikosti firmy. Účetní závěrka obsahuje účetní výkazy a přílohy. Mezi základní účetní výkazy patří Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát.

Rozvaha je jedním z důležitých nástrojů k posouzení finančního zdraví firmy . Najdeme v ní souhrn veškerých aktiv a pasiv účetní jednotky. Výkaz zisku a ztráty, tzv. Výsledovka, je neméně důležitým dokumentem. Zobrazuje hospodaření firmy za dané účetní období.

Při auditu budete muset předložit také výkaz peněžních toků, tzv. Cash-flow. Cash-flow zobrazuje tok finančních prostředků, jednotlivé příjmy i výdaje, které firma uskutečnila. Z cash-flow se dá např. vyčíst, proč některá firma vykazuje a generuje zisk, ale peníze na účtu fakticky nemá.

 

Nevíte si rady jak na audit? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.