Nezařazené

Externí audit

By 8. 7. 2015 No Comments

Cílem externího auditu je vydat nezávislou zprávu o účetní závěrce daného subjektu. Důležitým úkolem externího auditora je, zjistit, zda účetní závěrka neobsahuje nesprávnosti nebo nekorektní informace. významné nesprávnosti.

Interní audit je sice součástí účetní jednotky firmy a v mnoha firmách dokáže svoji práci vykonávat spolehlivě a přesně. Přesto však nikdy nedosáhne takového stupně nezávislosti a objektivnosti jako externí auditor. A právě tento nezávislý výrok externího auditora směrem k účetní závěrce je stěžejním pohledem na budoucí rozvoj společnosti a optimalizaci fungování financí celé organizace.

Externí auditor zpravidla využívá výsledků interního auditu, ale za výrok je plně odpovědný a veškeré úsudky vztahující se k auditu účetní závěrky činí pouze on – externí auditor.

Často mylnou domněnkou je, že jediný rozdíl mezi externím a interním auditem, je pouze v tom, kdo audit provádí.  Rozdíl je ale také v celém smyslu auditu.

Externí audit

Audit jako takový je především nástrojem pro nezávislý pohled na fungování firmy. Má předávat podněty na zlepšení, dávat doporučení na vylepšení procesů a činností, vyhodnocuje aktuální situaci podniku a navrhuje další postupy k jejímu zlepšení.

Audit musí provádět odborník s potřebnými zkušenostmi. Což ale neznamená, že je nutné takového odborníka rovnou zaměstnávat přímo ve firmě. Dříve bylo zvykem, že audity prováděli manažeři na úrovni středního managementu křížem skrz organizaci, aby se zajistila alespoň částečná nezaujatost pracovníka. Od tohoto řešení však firmy ustoupili, protože je časově a finančně nákladné a nepřináší dostatečné výsledky z důvodu formalismu a neodbornosti.

Outsourcujte si odborníka na audit

Z důvodu efektivity a finančních úspor je zvykem, že firmy využívají tzv. outsourcingu auditu. Firmy tak mají jistotu, že pohled auditora je nezaujatý, konstruktivně kritický a dokáže vidět firmu i z pohledů, které mohou být stěžejní pro rozvoj a vézt ke zlepšení finanční situace. Externí auditor se také nezabývá subjektivními zaměstnaneckými záležitostmi, protože důležitější než zaměstnanecké vztahy, je pro něj kvalitně odvedený audit.

Kdy dělat externí audit

Audity jsou dělány na základě legislativních potřeb nebo pro potřeby organizace a jejích norem. Audit je ale především nástroj pro zlepšování a nezávislý pohled, který zlepší fungování firmy, jeho managementu a dá impulsy k celkovému rozvoji. Potřeba auditů nebo due diligence (hloubkový pohled) přichází na základě potřeb vlastníků organizace, kteří mají velký zájem na zdravém fungování firmy. Často se také audity dějí při změně vlastníka firmy nebo při jejím fúzování.

Externí audit vždy posuzuje konkrétní účel, např. finanční oblast, personální oblast nebo plnění norem. Oproti tomu je interní audit více komplexní a není tolik vázaný normami, standardy a pravidly.

Pokud potřebujete svoji firmu posunout a zefektivnit její působení, externí audit je pro vás nejlevnějším a nejobjektivnějším řešením. Je ale třeba si vybrat auditorskou firmu, která má zkušenosti s vaším oborem a má příslušné oprávnění audity vykonávat.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, zda právě Interexpert by mohl být tím pravým partnerem, který vaši firmu posune před konkurenci.

Napište nám nebo zavolejte.