Nezařazené

Audit neziskových organizací

By 9. 7. 2015 No Comments

Protože většina finančních prostředků, kterými disponuje nezisková organizace, pochází z veřejných rozpočtů České republiky, tedy z prostředků daňových poplatníků, má nezisková organizace povinnost pravidelně prokazovat, zda jsou prostředky občanů vynaloženy efektivně a ve prospěch poslání, ke kterému byla nezisková organizace založena. Je proto povinnost neziskové organizace dokázat, že alokace těchto prostředků probíhala transparentně a prostřednictvím veřejné volby. K tomuto ověřování slouží audit neziskových organizací, který je nástrojem veřejné kontroly a veřejných prostředků.

Audit neziskových organizací je zaměřen na dvě oblasti – na finanční informace z účetní závěrky a účetnictví a na nefinanční informace (dotace, darovací smlouvy…).

Audit v nestátních neziskových organizacích

Audit nestátních neziskových organizací upravuje § 415 NOZ a audit o.p.s. §19 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Pokud nadační kapitál nebo obrat neziskové organizace dosáhl v minulém účetním období alespoň 5 milionů Kč, podléhají všechny účetní závěrky ověření auditorem. To platí i v případech, že se rozhoduje o snížení nebo zvýšení nadačního kapitálu nebo změně nadace.

Dále je nutné ověřit účetní závěrku v případě, že zakladatelský statut nebo právní jednání toto ukládá v povinnost. A dále také v případě, že výše čistého obratu překročí 10 mil. Kč.

Kdo musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem?

1. Příjemci dotací a financí ze státního rozpočtu (nebo rozpočtu obce, územního orgánu, státního fondu) s objemem vyšším než 1 mil.

2. Příjemci dotací a financí ze státního rozpočtu (nebo rozpočtu obce, územního orgánu, státního fondu), jejichž čistý obrat překročil 10 mil. Kč

V případě politických stran nebo politických hnutí, je třeba také předložit každoroční účetní závěrku, která slouží jako informace o financování pro poslaneckou sněmovnu. Tato účetní závěrka musí být dle § 18zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ověřena auditorem. Pokud se jedná o účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb, je třeba předložit auditorem ověřenou účetní závěrku při překročení obratu 10 mil. Kč.

 

Audit ve státních neziskových organizacích

Dle zákona je každá obec povinna předložit obecnímu zastupitelstvu, spolu s vyúčtováním hospodaření, přezkum hospodaření. I toto hospodaření však provádí auditor. Toto se také vztahuje na dobrovolné svazky obcí a nově zřízené územní správní celky.

Státní podniky, které byly zřízeny za účelem strategických nebo veřejně prospěšných, mají také legislativně stanovenou povinnost nechat ověřit svojí roční účetní uzávěrku auditorem. Měsíc po předložení zprávy auditora, je povinen statutární orgán předložit seznam opatření, která byla na základě zprávy realizována.

Povinnost auditu má také ČNB, Nejvyšší kontrolní úřad, organizace fondového typu a vládní agentury.

V praxi je však také běžné, že i příspěvkové organizace a organizační složky státu, na žádost zřizovatele nechávají realizovat odborný audit.

Pokud chcete vědět více informací o auditech státních organizací, sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci. Rádi Vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Napište nám nebo zavolejte.