Nezařazené

Audity účetních závěrek

By 9. 7. 2015 No Comments

Cílem auditu účetních závěrek, je vyjádření názoru auditora, zda je účetní závěrka v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Smyslem auditu účetní závěrky je také nezávislé, kvalifikované vyhodnocení vedení účetnictví účetní jednotkou a ověření věrohodnosti. Ověřuje se, zda údaje v závěrce odráží poctiví finanční obraz a reálné výsledky hospodaření a finančních toků celé organizace. A dále, zda se účetní jednotka řídí předpisy daného státu, ve kterém působí.

Auditor účetních závěrek:
– Přezkoumává hospodaření podle právních předpisů
– Provádí povinný audit
– Ověřuje další ekonomické informace
– Ověřuje účetní záznamy
– Ověřuje účetní závěrku

Auditor je povinen ověřit: 
– Zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka odráží poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví. A to vše v souladu s právními a účetními předpisy daného státu.
– Zda účetní nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou

Při provádění auditu účetní závěrky je také auditor povinen navrhnout změny a podat návrhy ke zlepšení hospodaření celé společnosti i jejich dílčích součástí.

Provádíme audity účetních závěrek už více než 20 let

Jsme ochotni předložit reference našich klientů, abychom vás přesvědčili, že jsme schopni provézt audit účetní závěrky i finanční audit vaší společnosti tak, aby vaši společnost posunul dále a zlepšil její hospodářské výsledky.

Provádíme také:
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Due diligence
– Statutární audity
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Sjednejte si s námi nezávislou schůzku a přesvědčte se, že jsme pro vás i vaši společnost více než dobrým partnerem.

Napište nám nebo zavolejte.