Základy účetnictví pro projektové manažery – praktický pohled

Do odvolání vládních opatření se budou kurzy pořádat on-line v aplikaci CISCO Webex.

Program školení:

Termín konání školení:
První tematický blok – 26.10. 2020
Druhý tematický blok – 3.11. 2020
Třetí tematický blok – 19.11.2020

Místo konání školení:
Český institut interních auditorů
Karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2

Přednášející:
Ing. Karolina Neuvirtová, Auditorka, Interexpert
Bc. Jitka Hiršlová, daňová poradkyně, Interexpert

Komu je školení určeno?
Projektovým manažerům, kteří se podílí na přípravě finančního výkazu dle podmínek stanovených jednotlivými poskytovateli dotace.
Školení je určeno pro 20 – 25 účastníků (v případě velkého zájmu bude opakováno).

Proč přijít na školení? Proč je školení důležité?
Naše auditorská kancelář dlouhá léta ověřuje tuzemské i zahraniční dotace. Při tom narážíme opakovaně na stále stejné chyby a nedostatky. Mezi ty nejčastější a vážné nálezy patří nesoulad mezi vedeným účetnictvím účetní jednotky a odevzdaným finančním výkazem, resp. daty a údaji ve výkazech, které nekorespondují právě s účetnictvím.
Uvědomujeme si, že jednou z příčin těchto pochybení může být i komplexnost problematiky účetnictví a potřeba dalšího vzdělávání projektových manažerů v této oblasti. Lepší znalost a pochopení účetnictví může pomoci projektovým manažerům získat komplexní pohled na problematiku vykazování a uznatelnosti nákladů a také významně pomoci při komunikaci s účtárnou a ekonomickým oddělením organizace.
Cílem školení tedy je účastníky stručně, jednoduše a srozumitelně seznámit se základní strukturou, obsahem a funkcí účetnictví.

Co vás čeká?
V rámci tohoto školení jsou pro Vás připraveny tři tematické bloky.
Vysvětlíme, jak se orientovat a jak pracovat s účetními knihami, co v nich najdete a v čem vám pomohou. Dozvíte se, na jaká úskalí můžete narazit, s čím se můžete setkat a jak všechny tyto informace využít pro svůj prospěch – jednoduší, rychlejší a především správnou administrativu projektů.
Z každého ze tří bloků obdrží posluchač certifikát o absolvování kurzu:
Junior
Senior
Profesionál

Jaké si zodpovíme otázky?

1. Tematický blok – úterý 26. října 2020, 10 – 15hod

Co to je ROZVAHA? Co obsahuje, co zde najdeme, proč je důležitá.
Co je VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT? K čemu slouží a co se z něj dozvíme.
Co je OBRATOVÁ PŘEDVAHA?
Co je ÚČETNÍ OSNOVA?
Co to jsou „šibenice“?
Co je ODPISOVÝ PLÁN?
Co je NÁKLADOVÉ/PROJEKTOVÉ STŘEDISKO?
Co to jsou ZDROJE FINANCOVÁNÍ?

2. Tematický blok – úterý 3. listopadu, 10 – 15hod

Kde se v účetnictví berou údaje ze mzdového programu? Proč jsou mzdy vedeny zvlášť?
Jak se účtuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Co s dotací na pořízení takového majetku?
Co jsou papírové odpisy?
Co je FRIM, FÚUP a další fondy?
Jak se účtují náklady na mzdy, cestovné, opravy, materiál a služby a kde to v účetnictví najdeme?
Co jsou přímé a nepřímé náklady?
Co to je výsledková neutralita?
Co je kalkulační vzorec?
Jak se rozpočítává režie k tíži jednotlivých projektů?

3. Tematický blok – 19. listopadu, 10 – 15hod

PRAKTICKÁ UKÁZKA – Probereme jeden KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD, „od přijetí dotace k vyúčtování poskytovali“.

Registrace:
Zájemci o školení se mohou registrovat nejpozději do 10. 9. 2020 nebo do naplnění kapacity,
a to prostřednictvím webového registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.interexpert.cz. Případné dotazy je možné zasílat na skoleni@interexpert.cz
Cena za jednodenní blok je 3.500 Kč. Při registraci na první a druhý blok poskytujeme slevu 10% na druhý blok. Při registraci na všechny tři bloky poskytujeme slevu 10% na druhý blok a slevu 15% na blok třetí.

Pořadatel školení:
INTEREXPERT účetnictví spolků s.r.o.
Mikulandská 2
110 00 Praha 1
IČO: 04589459
Bankovní spojení: 218487632/0600 (Moneta Money Bank a.s.)

Při registraci na všechny tři bloky poskytujeme slevu 10% na druhý blok a slevu 15% na blok třetí.

9,625 Přidat do košíku

Při registraci na první a druhý blok poskytujeme slevu 10% na druhý blok.

6,650 Přidat do košíku

Cena za jednodenní blok je 3.500 Kč.

3,500 Přidat do košíku