Nezařazené

Daňové přiznání – novela zákona o dani z příjmů 2017

By 24. 1. 2017 No Comments

Daň z příjmu a změny zákona  2017 pro fyzické osoby

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“
Novela zákona zavádí jednodušší systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní přímo u zaměstnavatele. Tato změna má zjednodušit administrativní náročnost a odbourat administrativu související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem.

Srážková daň ve výši 15% bude uplatněna u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 tis korun za měsíc jako doteď. Ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun za měsíc. Týká se to prací jako např. odměny za výkon funkce. Z těchto příjmů nebude odváděno pojistné, protože limit 2500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení.

Novela zmírňuje ustanovení osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami
V roce 2014 byla stanovena podmínka pro osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami, která neosvobozovala příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve prospěch vlastního kapitálu učiněného do pěti let před prodejem.
Záměrem této podmínky bylo postihnout vklady majetku do obchodní korporace za účelem obejití časového testu osvobození pro převod nemovitostí.
Toto ustanovení měla však bohužel negativní dopad i na vklady peněžité. Novela proto zmírňuje tuto podmínku a nově se lhůta 5 let bude týkat pouze nepeněžitých vkladů. Nadále tedy bude postihovat například vklady nemovitostí.

Zdanění „jiného majetkového prospěchu“, zaměstnanecké bezúročné zápůjčky
Zdanění tzv. “jiného majetkového prospěchu“. Novela upřesňuje tento pojem pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po delší dobu na základě jednoho právního jednání.

Majetkový prospěch vzniká v tom roce, kdy jsou finanční prostředky poskytnuty a ocení se jako pětinásobek hodnoty ročního plnění. Nadále by měl platit limit osvobození jiného majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček do výše 100 tisíc korun.
U zaměstnaneckých půjček by měla být uplatňovaná výjimka. V takových by se příjem zaměstnance z majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček měl zdaňovat každoročně, a to až do okamžiku, než úhrnná výše jistiny klesne pod limit 300 tisíc korun.

Nevíte si rady jak na daňové přiznání? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi vám poradíme.