Statutární audity

auditCo znamená statutární audit a pro koho je určen?

Statutární audit je nezávislé ověření účetních výkazů. Zjišťuje zda jsou předložené účetní výkazy pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Kontroluje správné užití účetních postupů při zachycování hospodářských operací. Cílem auditu je zvýšení věrohodnosti účetních informací společností, které zveřejňují účetní závěrku. Povinnost auditu je upravena Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 20. … Povinnost ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky se vztahuje na tyto účetní jednotky:

– účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis

– velké účetní jednotky, – střední účetní jednotky, o malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi při překročení nebo dosažení jedné z následujících hodnot:

§ aktiva celkem 40 mil. Kč, § roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
§ průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

– ostatní malé účetní jednotky při překročení nebo dosažení dvou z následujících hodnot:

§ aktiva celkem 40 mil. Kč,
§ roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
§ průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.