Sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity

vedaSestavení výkazu stavu a výhledu vývoje likvidity na základě vyhlášky č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Naše auditorská společnost sestavuje jako zpracovatel výkaz stavu a výhled vývoje likvidity dle §2 vyhlášky.