Základy účetnictví pro projektové manažery – praktický pohled – Dvoudenní blok

4,750 

Kategorie:

1. Tematický blok – 7. dubna 2019, 10 – 15hod
Co to je ROZVAHA? Co obsahuje, co zde najdeme, proč je důležitá.
Co je VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT? K čemu slouží a co se z něj dozvíme.
Co je OBRATOVÁ PŘEDVAHA?
Co je ÚČETNÍ OSNOVA?
Co to jsou „šibenice“?
Co je ODPISOVÝ PLÁN?
Co je NÁKLADOVÉ/PROJEKTOVÉ STŘEDISKO?
Co to jsou ZDROJE FINANCOVÁNÍ?

2. Tematický blok – 8. dubna, 10 – 15hod
Kde se v účetnictví berou údaje ze mzdového programu? Proč jsou mzdy vedeny zvlášť?
Jak se účtuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Co s dotací na pořízení takového majetku?
Co jsou papírové odpisy?
Co je FRIM, FÚUP a další fondy?
Jak se účtují náklady na mzdy, cestovné, opravy, materiál a služby a kde to v účetnictví najdeme?
Co jsou přímé a nepřímé náklady?
Co to je výsledková neutralita?
Co je kalkulační vzorec?
Jak se rozpočítává režie k tíži jednotlivých projektů?