Forenzní audit

Forenzní audit je zaměřený na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů a jednání. Využívá se k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání. Na rozdíl od ostatních auditů je zaměřen na hledání viníků či podvodníků.

Podvodníky jsou často inteligentní lidé, se znalostmi oboru a prostředí, kteří operují s citlivými informacemi a mají zkušenosti s fungováním společnosti.

Audit je zaměřen na analýzu vnitřních směrnic společnosti, procesů, postupů a platné legislativy, obsahuje kontrolu dokumentace (účetní, právní, …) za účelem identifikace možných slabých míst kontrolního systému. Pracujeme s veřejnými i neveřejnými informacemi, vedeme pohovory se zaměstnanci nebo třetími osobami, které mají k prověřované společnosti vztah.

Průběh forenzního auditu

– Definice cílů forenzního auditu
– Zvolení metod forenzního auditu
– Identifikace a zajištění a přezkoumání důkazních prostředků
– Analýza získaných dat
– Interpretace výsledků
– Vypracování zprávy z forenzního auditu