Financial and System Audits programů EUROPAID

Věděli jste, že pro programové období 2014-2020 programu EUROPAID musí být finanční výkaz povinně auditován již v případě, že částka uznatelných nákladů překročí částku 100.000 EUR?
Věděli jste, že si auditora může v tomto případě sjednat sám příjemce grantu? Vámi vybraný auditor však musí postupovat přesně podle požadavků Evropské komise. Předepsaný je formát zprávy auditora (Audit Report), formát prohlášení vedení účetní jednotky (Letter of Representation) i formát smluvního dopisu (Engagement Letter).
Naše společnost v minulosti tyto audity prováděla jménem Evropské komise. Díky tomu rozumíme jejím požadavkům.