Due diligence

dueDue diligence slouží především investorům, kteří chtějí převzít jinou společnost. Díky kvalitně provedené due diligence jsou seznámeni s aktuální daňovou pozicí společnosti a všemi riziky vztahujícími se k činnosti, způsobu financování, vlastnictví a právní formě společnosti.

Tímto eliminují finanční a další problémy či skutečnosti, které by bez due diligence nebyly odhaleny.
Due diligence může být zaměřeno buď pouze na vybrané závazky a aktiva nebo na celkovou bilance společnosti. Případně je možné si určit, kterých oblastí se bude due diligence týkat. Při finanční due diligence se zaměřujeme na podrobnou položkovou analýzu výkazů, rozdílových a poměrových ukazatelů a analýzu jejich vývoje v čase. A především sledujeme také ukazatele ekonomické výkonnosti.

Prověřujeme finanční, daňové a právní skutečnosti, abychom co nejdetailněji zobrazili slabá a silná místa podniku a připravili ho na případné převzetí.

V daňovém Due diligence seznámíme klienta se současnou daňovou pozicí společnosti (daně kterým podléhá, vztahy se správcem daně, výše využitelných kumulovaných daňových ztrát apod.), vyhodnotíme daňová rizika vztahující se k činnosti, právní formě, způsobu financování a vlastnictví společnosti a navrhneme další postup při realizaci transakce tak, aby byla optimalizována daňová zátěž z ní vyplývající. Výsledkem due diligence je podrobná zpráva celkovým vyhodnocením stavu společnosti, popsání rizik a doporučení, jak je řešit.