Audity a ověřování účetní závěrky

Ověřování účetních závěrek se provádí pro společnosti, které mají povinnost auditu účetní závěrky ze zákona o účetnictví ze zákona o korporacích nebo z dalších zákonem daných norem.
Naše auditorská a účetní kancelář provádí ověřování účetních závěrek již více než 20 let. Toto ověřování provádíme pro společnosti, které potřebují prostřednictvím auditu prezentovat svoji důvěryhodnost před veřejností nebo prokázat svoje hospodaření pro mateřskou společnost.

Jak provádíme audit v deseti krocích?

1. Společně si Vámi si stanovíme a odsouhlasíme postup auditu
2. Vytvoříme si harmonogram
3. Následuje ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému a otestování věcné správnosti
4. Dále ověření a vyhodnocení vazby na vnitřní směrnice společnosti.
5. Asistence při inventarizaci majetku
6. Po té zhodnotíme výsledky společnosti za uplynulé období
7. Prověříme postup při zpracování účetní závěrky
8. Upozorníme na nedostatky, navrhneme a zapracujeme vhodná řešení
9. Ověříme účetní závěrku
10. Zpracujeme auditorskou zprávu

Jsme zaměřeni především na to, aby výkazy účetnictví byly transparentní, vyjadřovali skutečný obraz ekonomického stavu společnosti a výsledků hospodaření. Dbáme na sestavení výkazů v souladu s právními normami i potřeb klienta. Doporučujeme opatření, které zoptimalizují hospodaření společnosti.

Služby, které provádí naše auditorská a daňová kancelář

Audity účetní závěrky
– Výstupy z prací auditora v jazyce, ve kterém potřebujete
– Ověření konsolidovaných účetních závěrek
Standardy IAS/IFRS
– Audity mezitímních účetních závěrek
– Reporting pro mateřské společnosti (manažerské účetnictví)
– Daňové poradenství
– Optimalizaci hospodaření
– Interní audity
– Právní poradenství

V případě jakýchkoli dotazů si s námi můžete sjednat nezávaznou konzultaci.

English