Základy účetnictví pro projektové manažery – praktický pohled

Program:

Termín konání školení: 7. – 9. dubna 2020
Místo konání školení: Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Přednášející: Ing. Karolina Neuvirtová, Auditorka, Interexpert Bohemia spol. s r.o.
Bc. Jitka Hiršlová, daňová poradkyně, Interexpert Bohemia spol. s r.o.

Komu je školení určeno?

Projektovým manažerům, kteří se podílí na a přípravě finančního výkazu dle podmínek stanovených jednotlivými poskytovateli dotace.
Školení je určeno pro 20 – 25 účastníků (v případě velkého zájmu bude opakováno).

Proč přijít na školení? Proč je školení důležité?

Naše auditorská kancelář dlouhá léta ověřuje tuzemské i zahraniční dotace. Při tom narážíme opakovaně na stále stejné chyby a nedostatky. Mezi ty nejčastější a vážné nálezy patří nesoulad mezi vedeným účetnictvím účetní jednotky a odevzdaným finančním výkazem, resp. daty a údaji ve výkazech, které nekorespondují právě s účetnictvím.
Uvědomujeme si, že jednou z příčin těchto pochybení může být i komplexnost problematiky účetnictví a potřeba dalšího vzdělávání projektových manažerů v této oblasti. Lepší znalost a pochopení účetnictví může pomoci projektovým manažerům získat komplexní pohled na problematiku vykazování a uznatelnosti nákladů a také významně pomoci při komunikaci s účtárnou a ekonomickým oddělením organizace.
Cílem školení tedy je účastníky stručně, jednoduše a srozumitelně seznámit se základní strukturou, obsahem a funkcí účetnictví s to s ohledem na specifika grantového financování.

Co vás čeká?

V rámci tohoto školení jsou pro Vás připraveny tři tematické bloky.
Vysvětlíme, jak se orientovat a jak pracovat s účetními knihami, co v nich najdete a v čem vám pomohou. Dozvíte se, na jaká úskalí můžete narazit, s čím se můžete setkat a jak všechny tyto informace využít pro svůj prospěch – jednoduší, rychlejší a především správnou administrativu projektů.
Z každého ze tří bloků obdrží posluchač certifikát o absolvování kurzu:
1. Junior
2. Senior
3. Profesionál

Jaké si zodpovíme otázky?

1. Tematický blok – 7. dubna 2019, 10 – 15hod
Co to je ROZVAHA? Co obsahuje, co zde najdeme, proč je důležitá.
Co je VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT? K čemu slouží a co se z něj dozvíme.
Co je OBRATOVÁ PŘEDVAHA?
Co je ÚČETNÍ OSNOVA?
Co to jsou „šibenice“?
Co je ODPISOVÝ PLÁN?
Co je NÁKLADOVÉ/PROJEKTOVÉ STŘEDISKO?
Co to jsou ZDROJE FINANCOVÁNÍ?

2. Tematický blok – 8. dubna, 10 – 15hod
Kde se v účetnictví berou údaje ze mzdového programu? Proč jsou mzdy vedeny zvlášť?
Jak se účtuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Co s dotací na pořízení takového majetku?
Co jsou papírové odpisy?
Co je FRIM, FÚUP a další fondy?
Jak se účtují náklady na mzdy, cestovné, opravy, materiál a služby a kde to v účetnictví najdeme?
Co jsou přímé a nepřímé náklady?
Co to je výsledková neutralita?
Co je kalkulační vzorec?
Jak se rozpočítává režie k tíži jednotlivých projektů?

3. Tematický blok – 9. dubna, 10 – 15hod

PRAKTICKÁ UKÁZKA – Probereme jeden KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD, „od přijetí dotace k vyúčtování poskytovali“.

Registrace:
Zájemci o školení se mohou registrovat nejpozději do XXX na karolina.neuvirtova@interexpert.cz prostřednictvím vyplnění registračního formuláře zde nebo do naplnění kapacity.
Cena za jednodenní školení je XXX. Je možné registrovat se na každý den samostatně…. Platby posílejte na… do…

Registrační formulář na školení

Vaše jméno a příjmení*

Váš email*

Váš telefon*

Název instituce*

Pracovní pozice v instituci*

Prosíme opište kod obrázku*
captcha

Ulice/číslo*

PSČ/město*

IČ*

DIČ*

Poznámka (vzkaz pro pořadatele školení)

English