Účetní služby

Každý má jiný cíl. Naším cílem je prosperita vaší firmy!

Už více než 20 let poskytujeme kompletní audity a účetní servis pro české i zahraniční firmy. Vždy respektujeme nejen zákon o účetnictví, ale také individuální požadavky klienta s ohledem na jeho podnikání.

banner_ucetni web

Vedení účetnictví a daňové poradenství

 
Naše společnost má více jak 20-ti leté zkušenosti s vedením účetnictví, zpracováním mezd a daňovým poradenstvím.

Máme široký tým specialistů na jednotlivé obory podnikání, protože každý obor má svá účetní a daňová specifika. Zpracováváme účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy. Vedeme daňovou evidenci v souladu s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zpracování účetnictví dle českých účetních standardů a zároveň dle IFRS.

Mezi naše zásady patří:
– věrného zobrazení,
– zásada účetní jednotky,
– zásada neomezené doby trvání účetní jednotky,
– zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky,
– zásada historického účetnictví,
– zásada vymezení okamžiku realizace,
– zásada věcné a metodické stálosti mezi účetními obdobími,
– zásada opatrnosti,
– zásada vzájemného zúčtování
– zásada materiálnosti účetnictví.

Likvidace obchodních společností

 
Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden z vás dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit.

Pokud vlastníte obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musíte i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Z praxe víme, že nejlevnějším a nejspolehlivějším likvidátorem společnosti je účetní.

Nemá nadbytečné otázky, vše vyřídí rychle, protože není krásnější pohled pro účetního než nulové pohledávky a závazky bez nutnosti je dodatečně zdaňovat.
Vymůže Vám tedy všechny pohledávky rychleji než tisíc právníků a závazky uhradí zásadně až po poskytnutí slevy. Podíl na likvidačním zůstatku sice musíte zdanit 15% srážkovou daní, ale získat peníze na které jste už nečekali potěší každého.

Daňové přiznání a daňové poradenství, mezinárodní zdanění

Pokud se rozhodnete podnikat v České republice nebo jste již své podnikání započali, je potřeba vědět, jakým daním vaše podnikání podléhá. Každý daňový poradce vám na svých webových stránkách sdělí, že Vaším právem je neplatit daně. Neplaťte víc než musíte a přijďte se za námi poradit.

Nás  účetní expert odpoví na otázky týkající se vašich daní a ovlivňující správnost účtování. Pokud daňový problém vyžádá posouzení daňového poradce nebo auditora, bude daňový komentář zpracován a předán písemně.

Provedeme vám daňovou optimalizaci a zpracujeme veškerá potřebná daňová přiznání jako jsou:

– přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH),
– přiznání k dani  z příjmu právnických osob a fyzických osob,
– přiznání k silniční dani, zpracování daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti či refundaci DPH.

Mzdové účetnictví a personalistika, pracovní smlouvy

Vedení mzdové agendy a zpracování personalistiky je poměrně náročná práce. Vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe.

Zpracování mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit a dodržování termínů.

Usnadněte si  práci a využijete moderních nástrojů řízení jako je mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci.

Externě zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců, přihlášky a odhlášky na příslušné pojišťovny,  přijímání a propouštění zaměstnanců, vyúčtujeme daň z příjmů ze závislé činnosti, připravíme potřebné smlouvy či dohody o zaměstnaneckém poměru.

 

English