Tag: strukturální fondy

0 comments

Programové období 2014 – 2020 je oproti předchozímu programovému období odlišné a to jak na české, tak i na evropské úrovni.

Mezi nejzásadnější změny patří:
– nastavení systému předběžných podmínek;
– rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
– vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
– vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
– vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
– finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

– koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
– snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
– rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

0 comments

I přes dubnové problémy Ministerstva financí, získává Česká republika možnost opět čerpat z dotací EU. Díky tomu, že je ČR členem EU, má možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. I přes relativně pomalé a často kritizované procesy a problémy s čerpáním dotací z předchozího období, velký počet subjektů neziskového i podnikatelského sektoru má nyní možnost tyto dotace získat. Předpokládá se, že čerpání dotací EU se stane běžnou praxí pro mnoho podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. V případě, že i vy chcete čerpat z dotací EU, obraťte se na nás se svým projektem.

Protože jakékoli finanční toky vyžadují do jisté míry nějakou úroveň kontroly, je třeba na myslet i na to, že Evropská Komise bude kontrolu vyžadovat také. Jednou ze závazných podmínek Evropské komise je nutnost ověření čerpání finančních prostředků certifikovaným auditorem. Toto pravidlo platí jako pro malé neziskové organizace, tak pro ministerstva. Pro malé podniky a neziskové subjekty to ve většině případů znamená změnu způsobu vedení účetnictví a zpravidla se setkávají i se změnami související s daňovou legislativou (nejčastěji se jedná o DPH).

Naše společnost se zabývá problematikou čerpání finančních prostředků z EU již od vstupu České republiky do Evropské unie. Máme všechny potřebné znalosti a zkušenosti, abychom mohli našim klientům zajistit bezstarostné čerpání dotací ze všech fondů.

Ať máte svůj projekt teprve jen v hlavě nebo jste již čerpáte dotace, obraťte se na nás. Vždy vám rádi s čímkoli pomůžeme.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

English