Tag: forenzni

0 comments

Forenzní audit se provádí v těch případech, kde je podezření na jednání, které je protiprávní. Především se týká oblasti účetnictví a financí. Forenzní audit se týká především účetních podvodů, zpronevěr a dalších podobných protizákonných jednání.

Celý audit spočítá v prověřování obchodních a finančních dokumentů a účetních záznamů. Dále pak prověřování výročních zpráv, účetních závěrek a také zahrnuje prověření vnitřních směrnic společnosti, výběrových řízení, procesů a postupů. Forenzní audit také prověřuje finanční transakce a vztahy se zainteresovanými osobami a stranami, abych nedošlo ke střetu zájmů.

Toto šetření provádí nezávislé jednotky a probíhá systematicky. Naše firma se forenzními audity zabývá již více než 20 let a to jak na české půdě, tak i v zahraničí.

Naše služby v oblasti forenzního auditu zahrnují:

– Prošetření podezřelých záležitostí
– Získávání dalších prokazatelných důkazů
– Návrh na optimalizaci
– Prověření funkčnosti kontrolních systémů
– Podporu při případných sporech

Pokud potřebujete zajistit forenzní audit, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

English