Tag: eu

0 comments

Auditorská firma je obchodní společností, která vzniká zapsáním do seznamu auditorských společností. Tento seznam je veden Komorou auditorů České republiky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tedy pouze statutární auditoři mohou poskytovat auditorské služby.

Naše auditorská společnost splňuje všechny následující náležitosti pro zajišťování nejrůznějších typů auditů:

– fyzické osoby, jejichž jménem jsou prováděny audity, jsou statutárními auditory

– předložili jsme všechny náležitosti a materiály potřebné k zapsání do Komory auditorů ČR (písemná žádost, vyplněný dotazník, výpis z trestního rejstříku, společenskou smlouvu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, výpis z živnostenského rejstříku, doklad o že společnost není v úpadku, vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům, vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě a čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů)

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

Typy auditů, které realizujeme

– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Due diligence
– Statutární audity
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

I přes dubnové problémy Ministerstva financí, získává Česká republika možnost opět čerpat z dotací EU. Díky tomu, že je ČR členem EU, má možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. I přes relativně pomalé a často kritizované procesy a problémy s čerpáním dotací z předchozího období, velký počet subjektů neziskového i podnikatelského sektoru má nyní možnost tyto dotace získat. Předpokládá se, že čerpání dotací EU se stane běžnou praxí pro mnoho podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. V případě, že i vy chcete čerpat z dotací EU, obraťte se na nás se svým projektem.

Protože jakékoli finanční toky vyžadují do jisté míry nějakou úroveň kontroly, je třeba na myslet i na to, že Evropská Komise bude kontrolu vyžadovat také. Jednou ze závazných podmínek Evropské komise je nutnost ověření čerpání finančních prostředků certifikovaným auditorem. Toto pravidlo platí jako pro malé neziskové organizace, tak pro ministerstva. Pro malé podniky a neziskové subjekty to ve většině případů znamená změnu způsobu vedení účetnictví a zpravidla se setkávají i se změnami související s daňovou legislativou (nejčastěji se jedná o DPH).

Naše společnost se zabývá problematikou čerpání finančních prostředků z EU již od vstupu České republiky do Evropské unie. Máme všechny potřebné znalosti a zkušenosti, abychom mohli našim klientům zajistit bezstarostné čerpání dotací ze všech fondů.

Ať máte svůj projekt teprve jen v hlavě nebo jste již čerpáte dotace, obraťte se na nás. Vždy vám rádi s čímkoli pomůžeme.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

English