Tag: dotace eu

0 comments

Programové období 2014 – 2020 je oproti předchozímu programovému období odlišné a to jak na české, tak i na evropské úrovni.

Mezi nejzásadnější změny patří:
– nastavení systému předběžných podmínek;
– rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
– vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
– vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
– vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
– finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

– koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
– snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
– rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

0 comments

Jako auditorská kancelář Interexpert Bohemia působíme již od roku 1990, kdy byl umožněn porevoluční legislativou vznik soukromých společností.

Jsme auditorská kancelář s 20 lety zkušeností

Nejprve se naše auditorská kancelář věnovala rozvoji v rámci firmy. Následně jsme se však úspěšně etablovali v privatizačních projektech a soustředili se na spolupráci s evropskými i zámořskými společnostmi, které vstupovali na český trh.

Spolupracujeme s Evropskou komisí

Od roku 1998 spolupracujeme v rámci rozšíření našich služeb pro klienty s Evropskou komisí. Provedli jsme více než 2500 auditů dotací spolufinancovaných EK. Díky tomu se naše auditorská kancelář řadí mezi odborníky v tomto oboru.

Jsme uznávaným partnerem při realizaci jak komerčních projektů, tak při uskutečňování veřejných zakázek zadávaných státem. Proto se auditorská kancelář Interexpert rozšířila o divizi zaměřenou na neziskový sektor. Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem.

Jsme auditorskou kanceláří s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Stali jsme se členem PRIME GLOBAL – nadnárodní asociace účetních a auditorů. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Jako auditorská firma Interexpert Bohemia působíme na trhu financí, účetnictví a auditů od roku 1990.
Působíme na území celé České republiky, ale také v zahraničí. Jsme členy mezinárodní asociace účetních a auditorů PRIME GLOBAL.
Od roku 1998 naše auditorská firma spolupracuje s Evropskou komisí při zpracování auditů dotací.
Svoje zkušenosti z auditorské práce pro zahraniční firmy předáváme našim českým klientům, kteří chtějí expandovat do zahraniční a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost a cenu na trhu.

Služby naší auditorské firmy

Audit statutární
● Audity interní
● Audity neziskových organizací
Audity dotací spolufinancovaných EK
● Fúze a akvizice
Forenzní audity
Due diligence
Přezkum hospodaření u samosprávných celků

Provádíme tyto činnosti související s audity a účetnictvím

● prověřování hospodaření neziskových organizací,
● audity účetní závěrky a výročních zpráv,
● vedení účetnictví dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví i dle českých předpisů,
auditorské služby v oblasti projektů financovaných z fondů EU a nadnárodních fondů,
● služby daňového poradce,
● právní poradenství,
● poradenství při založení, vzniku i likvidaci společností,
● přeměny obchodních společností a družstev, změny právních forem…
● a další poradenství v oblasti finančního řízení.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

0 comments

Auditorská společnost Interexpert CZ byla založena v okamžiku, kdy byl porevoluční legislativou umožněn vznik soukromých společností.

Jsme auditorská společnost s více než 20 letou tradicí.

V prvopočátcích se auditorská společnost Interexpert CZ věnovala internímu rozvoji. Později jsme se ale úspěšně etablovali při privatizačních projektech. Soustředili jsme se na spolupráci se společnostmi ze Spojených států amerických i ze zemí Evropské unie, jež se svým podnikáním vstupovali na český trh.

Spolupráce s Evropskou komisí

V roce 1998 jsme při zpracovávání auditů zahájili spolupráci s Evropskou komisí. Za dobu fungování naší auditorské společnosti jsme provedli více než 2500 auditů dotací. Tyto naše zkušenosti společně s velmi erudovaným a flexibilním týmem specialistů nás staví na do pozice odborníků v této problematice.

Stali jsme se respektovaným partnerem jak při realizaci komerčních projektů stovek privátních společností, tak při realizaci veřejných zakázek zadávaných státem. Díky tomu se auditorská společnost Interexpert rozšířila o další divize zaměřené na neziskový sektor a zpracování účetnictví a stala se členem PRIME GLOBAL (nadnárodní asociace účetních a auditorů).

Jsme auditorskou společností s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou testování kontrolami z Evropského účetního dvora a Evropské komise. Díky zkušenostem nabytým v zahraničí i ve spolupráci s ryze českými firmami tak neustále zvyšujeme svoji profesionalitu a hodnotu na trhu.

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci s jedním za našich odborníků. Ať už potřebujete pomoci s čímkoli, neváhejte nás kontaktovat.

Naše auditorské služby

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
Due diligence
Statutární audity
Statutární audity veřejných výzkumných institucí
Forenzní audit
Financial and System Audits programů EUROPAID
Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

English