Tag: audity praha

0 comments

Auditorská firma je obchodní společností, která vzniká zapsáním do seznamu auditorských společností. Tento seznam je veden Komorou auditorů České republiky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tedy pouze statutární auditoři mohou poskytovat auditorské služby.

Naše auditorská společnost splňuje všechny následující náležitosti pro zajišťování nejrůznějších typů auditů:

– fyzické osoby, jejichž jménem jsou prováděny audity, jsou statutárními auditory

– předložili jsme všechny náležitosti a materiály potřebné k zapsání do Komory auditorů ČR (písemná žádost, vyplněný dotazník, výpis z trestního rejstříku, společenskou smlouvu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, výpis z živnostenského rejstříku, doklad o že společnost není v úpadku, vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům, vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě a čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů)

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

Typy auditů, které realizujeme

– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí
– Due diligence
– Statutární audity
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

English