Strukturální fondy – audit čerpání finančních prostředků

0 comments

Programové období 2014 – 2020 je oproti předchozímu programovému období odlišné a to jak na české, tak i na evropské úrovni.

Mezi nejzásadnější změny patří:
– nastavení systému předběžných podmínek;
– rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
– vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
– vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
– vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
– finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

– koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
– snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
– rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Share This:
English