Statutární audity

auditCo znamená statutární audit a pro koho je určen?

Statutární audit je nezávislé ověření účetních výkazů. Zjišťuje zda jsou předložené účetní výkazy pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy.

Kontroluje správné užití účetních postupů při zachycování hospodářských operací. Cílem auditu je zvýšení věrohodnosti účetních informací společností, které zveřejňují účetní závěrku. Povinnost auditu je upravena Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 20. Všechny účetní jednotky nemají povinnost  ověření účetní závěrky. Týká se pouze právnických osob, fyzické osoby povinnost auditu nemají.

Kritérium pro provedení auditu je:

    • aktiva celkem více než 40 mil. Kč,
    • roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč,
    • průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

     

English