Statutární audity

0 comments

Statutární audit je určený těm klientům, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky ze zákona, ale také pro ty klienty, kteří se rozhodnou dobrovolně si účetní závěrku nechat ověřit auditorem s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona u auditu jak povinného tak dobrovolného je obdržení zprávy auditora, která má prokázat, zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními. A dále, jestli představují věrný obraz účetní jednotky.

Zpravidla se kontrolují:

– finanční výkazy,
– konsolidované finanční výkazy (připravují se v souladu s národními i mezinárodními právními předpisy)

Jak postupuje statutární audit

Statutární audit je rozdělen do dvou a více částí.

Nejprve probíhá tzv. předaudit, která je zaměřen na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Dále na ověření konkrétních daňových a účetních operací. Z toho vyplyne zpráva, která popíše nedostatky a navrhne jejich odstranění ještě před ukončením účetního období. Je tedy nutné, aby předaudit proběhl v druhé polovině účetního období.

Následně probíhá finální audit a ověření účetní závěrky. Pokud se jedná o povinný audit, dochází také k ověření výroční zprávy. Výsledkem tohoto auditu je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výrok auditora. Mimo to také doporučujeme konkrétní postupy ve vedení účetnictví a ve daňové poradenství.

V případě, že jsou nalezeny nějaké závažnější nedostatky, které není klient schopen odstranit, naše společnost tyto skutečnosti řeší po konzultaci s klientem.

Základem kvalitního a spolehlivého statutárního auditu je maximální informovanost klienta o všech zjištěných skutečnostech s cílem veškeré závažné nedostatky odstranit.

Provádíme také tyto audity:

statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB II)
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– ověření konsolidovaných účetních závěrek
– audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
– ověření výroční zprávy
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
– audit dotací
– audit vnitřních kontrolních systémů
– zprávy auditora pro zvláštní účely
due diligence
forenzní audity
audity zvláštního typu

V případě, že máte jakékoli dotazy, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.

Share This:
English