Vedení účetnictví a daňové poradenství

Vedení účetnictví a daňové poradenství

 
Naše společnost má více jak 20-ti leté zkušenosti s vedením účetnictví, zpracováním mezd a daňovým poradenstvím.

Máme široký tým specialistů na jednotlivé obory podnikání, protože každý obor má svá účetní a daňová specifika. Zpracováváme účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy. Vedeme daňovou evidenci v souladu s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zpracování účetnictví dle českých účetních standardů a zároveň dle IFRS.

Mezi naše zásady patří:
– věrného zobrazení,
– zásada účetní jednotky,
– zásada neomezené doby trvání účetní jednotky,
– zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky,
– zásada historického účetnictví,
– zásada vymezení okamžiku realizace,
– zásada věcné a metodické stálosti mezi účetními obdobími,
– zásada opatrnosti,
– zásada vzájemného zúčtování
– zásada materiálnosti účetnictví.

English