Statutární audity

Statutární audity

Statutární audit je určen společnostem, jež mají povinnost auditu účetní závěrky danou zákonem o účetnictví nebo z dalších norem.  Dále pak společnosti, které chtějí prezentovat svoji důvěryhodnost veřejnosti prostřednictvím auditu finančních výsledků.

Více informací
English