Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.

Více informací
English