Mzdové účetnictví a personalistika, pracovní smlouvy

Mzdové účetnictví a personalistika, pracovní smlouvy

Vedení mzdové agendy a zpracování personalistiky je poměrně náročná práce. Vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe.

Zpracování mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit a dodržování termínů.

Usnadněte si  práci a využijete moderních nástrojů řízení jako je mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci.

Externě zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců, přihlášky a odhlášky na příslušné pojišťovny,  přijímání a propouštění zaměstnanců, vyúčtujeme daň z příjmů ze závislé činnosti, připravíme potřebné smlouvy či dohody o zaměstnaneckém poměru.

 

English