Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

 
Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden z vás dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit.

Pokud vlastníte obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musíte i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Z praxe víme, že nejlevnějším a nejspolehlivějším likvidátorem společnosti je účetní.

Nemá nadbytečné otázky, vše vyřídí rychle, protože není krásnější pohled pro účetního než nulové pohledávky a závazky bez nutnosti je dodatečně zdaňovat.
Vymůže Vám tedy všechny pohledávky rychleji než tisíc právníků a závazky uhradí zásadně až po poskytnutí slevy. Podíl na likvidačním zůstatku sice musíte zdanit 15% srážkovou daní, ale získat peníze na které jste už nečekali potěší každého.

English