Nezařazené

Audity VV neboli audity veřejných výzkumných organizací

By 5. 5. 2015 No Comments

Mít auditorem ověřenou účetní závěrku je ukládáno jednotkám dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví. Tento Zákon o účetnictví stanovuje kritéria, díky kterým mají jednotky individuálních podnikatelů povinnost mít auditorem ověřenou účetní závěrku. Zákon o účetnictví také konkrétně specifikuje, kterých účetních jednotek se tato povinnost týká.

V případě nestátních nevýdělečných organizací se řídíme dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. e). Toto ustanovení se odvolává na právní předpisy, na základě kterých musí mít účetní jednotka povinně disponovat účetní závěrkou ověřenou auditorem.

Pokud se jedná o veřejně výzkumnou instituci, zde je povinnost mít účetní závěrku uzavřenou auditorem vždy. Veřejně výzkumná instituce je povinna mít také v rejstříku také účetní závěrky a zprávy od auditora o jejich ověření. Ředitel instituce má také mimo jiné stanoveno mezi svými povinnostmi předložení návrhu výroční zprávy na základě ověření účetní závěrky auditorem. A dále předává zřizovateli účetní závěrku auditorem ověřenou a výroční správu, která musí být schválena radou instituce.

Tímto způsobem je stanovena povinnost ověření účetní závěrky prostřednictvím zvláštních zákonů, jimiž se příslušné organizace řídí. V některých případech se také třeba dbát na to, že může být stanoven i předmět auditu.

Předmět auditu může být stanoven například takto:

ověření účetní závěrky
ověření výroční zprávy
– dodržování pravidel pro omezení nákladů správy stanovené nadační listinou nebo statutem nadace nebo nadačního fondu,
– dodržování nezastavitelnosti ostatního majetku nadace nezapsaného v rejstříku a veškerého majetku nadačního fondu,
– dodržování účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny,
– dodržování zásady nezcizitelnosti nadačního jmění nadace a podmínky jeho výnosové povahy,
– ověření dodržování omezení podnikání nadace jen na akciové společnosti,
– ověření dodržování zákazu podílení se na veškerém podnikání, s výjimkou výkonu práv ze státních cenných papírů, u nadačního fondu,
– dodržování přechodu majetku nadace nebo nadačního fondu, práv a závazků na přejímající nadaci nebo nadační fond při jejich sloučení,
– oddělené vedení nákladů a výnosů za hlavní činnost a za doplňkové činnosti.
– dodržování zákazu přechodu likvidačního zůstatku nadace nebo nadačního fondu na zřizovatele,

Naše auditorská a účetní firma se zabývá ověřování účetních závěrek a audity veřejně výzkumných institucí již více než 20 let.

Rádi vám poradíme s jakýmikoli problémem a zodpovíme všechny vaše dotazy. Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku.