Auditorské služby

Nenabízíme pouze auditorské služby. V rámci auditu především pomáháme získat nezávislý pohled odborníka na fungování společnosti a pomáháme eliminovat rizika spojená s finančním řízením.

Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Audity zvláštního typu spolufinancované EK slouží především k  eliminaci problémů, které vznikají při nedostatečné komunikaci mezi účtárnou a příjemcem grantu a ke zlepšení vnitřní kontroly systému organizace.

Více informací

Due diligence

Due diligence znamená seznámení investora s aktuální daňovou a finanční situací podniku. Ale slouží také k prověření hospodaření společnosti a jako základ nastavení efektivního fungování podniku. Eliminuje problémy, které by bez due diligence nebylo možné odhalit.

Více informací

Statutární audity

Statutární audit je určen společnostem, jež mají povinnost auditu účetní závěrky danou zákonem o účetnictví nebo z dalších norem.  Dále pak společnosti, které chtějí prezentovat svoji důvěryhodnost veřejnosti prostřednictvím auditu finančních výsledků.

Více informací

Statutární audity veřejných výzkumných institucí

Společnosti čerpající dotace na výzkum a vývoj z fondů Evropské unie mají ze zákona povinnost mít vyhotovenou zprávu nezávislého auditora. Naše společnost vyhotovuje audity zaměřené na účetní a finanční mechanizmy již více než 20 let.

Více informací

Forenzní audit

Forenzní audit je zaměřený na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů a jednání. Využívá se k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání.

Více informací

Financial and System Audits programů EUROPAID

Věděli jste, že pro programové období 2014-2020 programu EUROPAID musí být finanční výkaz povinně auditován již v případě, že částka uznatelných nákladů překročí částku 100.000 EUR?

Více informací

Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Zajišťujeme přehledy činností, výroky auditora, přehled o výdajích a příjmech, změny zakládacích listin a dalších opatření související se stanovami organizace.

Více informací

Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.

Více informací

Naše projekty

English