Auditorské služby pro Vaši důvěryhodnost i bezpečnost

Naše auditorská kancelář provádí auditorské služby zaměřené na audity projektů spolufinancované Evropskou komisí, statutární audity a due diligence.
Předmětem auditu je celá řada činností, zahrnující jak povinné, tak nepovinné audity účetních závěrek, tak i ověřování již provedených účetních závěrek nebo vykonání mezitímních a mimořádných účetních závěrek.

Předmět našich auditorských služeb

– Auditorské zprávy pro zvláštní účely
– Ověřování reportovacích balíčků dle pravidel mezinárodních standardů účetního výkaznictví
– Ověřování efektivity interního kontrolního systému
– Ověření splnění podmínek pro čerpání dotací z EU
– Due diligence
– Prověrky pro zahraniční investory i mateřské společnost

Další služby, které poskytujeme v oblasti auditu:

– Odstranění problémů vznikající mezi účetním a příjemcem grantu (vnitřní kontrola systému organizace)
– Ověřování účetních uzávěrek dané zákonem nebo pro prezentaci důvěryhodnosti společnosti.
– Ověřování mezitímních a mimořádných účetních uzávěrek
– Vyhotovení zpráv nezávislého auditora pro instituce Veřejného výzkumu, jež čerpají dotace z EU
– Ověření podmínek čerpání dotací Evropské unie
– Prověření vnitřního kontrolního systému z pohledu efektivity a účinnosti
– Účetní poradenství
– Daňové poradenství
– Právní poradenství a tvorbu smluv
– Optimalizace nákladů spojená s účetními faktory
– Audit neziskových organizací, institucí veřejné správy i podnikatelských subjektů
– Tuzemský i mezinárodní reporting (manažerské účetnictví)

V průběhu auditu klademe důraz na splnění nejen legislativních požadavků, ale také na požadavky našeho klienta. Upozorňujeme na možná rizika a to jak účetní, tak vnitřní systémové a informujeme o možnostech, které zajistí předejetí finančním i procesním problémům.
U svých klientů zpravidla podchytáváme daňové problémy a metodické nedostatky při sestavování účetní závěrky.

Preferujeme otevřenou komunikaci, průběžnou spolupráci a transparentnost našich auditorských i účetně-daňových služeb. Máme více než 20 letou zkušenost s vedením auditů, daňovým poradenstvím a poskytování účetních i právních služeb.

V případě jakýchkoli dotazů si s námi můžete sjednat nezávaznou konzultaci.

English