Auditorské služby – Praha

0 comments

Nabízíme auditorské služby nejen pro region Praha, ale také pro celou Českou republiku i zahraniční klienty a to více než 20 let.

Našim klientům minimalizujeme podnikatelská rizika, optimalizujeme finanční toky a zajišťujeme nezávislý pohled na hospodaření celé společnosti. Naši klienti si nás cení především pro profesionální přístup, ale také pro diskrétní a individuální komunikaci nejen s ohledem na povahu podnikání, ale také s ohledem na potřeby majitelů firem i managementu.

Auditorské služby, které nabízíme

– Due diligence
– Statutární audit
– Dobrovolný audit
– Forenzní audit
– Interní audit
– Finanční optimalizace – cash flow a rozvahy
– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností
– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Audity zvláštního typu projektů spolufinancovaných Evropskou komisí

Naše auditorské služby kladou důraz především na očekávání klientů.

Provedením auditu zvýšíme důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám (nový majitel firmy, banka, dodavatelé…). Zoptimalizujeme finanční toky i cash flow. Opravíme neúmyslně provedené chyby v účetnictví. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firmy.

 

Share This:
English