Auditorská firma Interexpert CZ

0 comments

Jsme auditorská firma s působností nejen v České republice (Praha) již více než 20 let. Naše firma je obchodní společností, jež vznikla zapsáním do seznamu auditorských společností. Seznam auditorských společností je veden Komorou auditorů České republika dle zákona  č. 93/2009 Sb., o auditorech. Naše auditorská společnost tedy může poskytovat auditorské služby z pozice statutárního auditora.

Služby naší auditorské firmy

– Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

– Financial and System Audits programů EUROPAID
– Statutární audity veřejných výzkumných institucí
– Forenzní audit
– Statutární audity
– Due diligence
– Ověření účetní závěrky církví a náboženských společností

Kromě faktické ověřitelnosti o serióznosti naší auditorské společnosti, poskytujeme i ověření našich zkušeností s audity i prostřednictvím našich klientů, kteří jsou ochotni poskytnout reference.

Fyzické osoby, které pracují pro naší společnost, jsou statutárními auditory. Naše společnost také předložila všechny materiály a náležitosti k zapsání do Komory auditorů ČR:

– písemná žádost
– vyplněný dotazník
– výpis z trestního rejstříku
– společenská smlouva v souladu se zákonem č. 93/2009 SB., o auditorech
– výpis z živnostenského rejstříku
– doklad o tom, že společnost není v úpadku
– vyjádření finančního orgánu ve věci pojišťoven a závazků vůči územním orgánům
– vyjádření o bezdlužnosti všech osob v představenstvu i dozorčí radě
– čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů

Tím zaručujeme všem našim novým klientům maximální možnost ověřit si služby a kvality naší auditorské firmy. Své služby poskytujeme po celé České republice a ve státech Evropské unie. Přestože naším sídlem je Praha, většina našich klientů je tvořena mimopražskými institucemi.

Share This:
English